دوره آموزشی حلواهای بوتیکی

5.00 2 رای
450,000 تومان

دوره تخصصی شکلات بن بن

آیتم های آموزشی این دوره شامل

۱)حلوا هویج
۲)حلوا پسته
۳)حلوا دارک فندق
۴)حلوا زنجفیل
۵)حلوا گلسرخ
۶)حلوا آجیلی
۷)حلوا آلبالو
۸)حلوا لبو
۹)رولت حلوا
۱۰)تارت حلوا
۱۱)حلوا آرد نخودچی
۱۲)حلوا زعفرانی

450,000 تومان