غذاهای سنتی ایرانی

آیتم های آموزشی این دوره شامل

قیمه

فسنجان

قورمه سبزی

قیمه نثار

کوفته تبریزی

دیزی

مرغ مجلسی

چلو گوشت مجلسی

ته چین

کباب تابه ای

سردست همایونی ماهیچه دو پیازه

اکبرجوجه

سس آلو

باقالی پلو

چلو ایرانی

 

1,200,000 تومان