غذاهای ملل

آیتم های آموزشی این دوره شامل

میگو سوخاری

مرینت مرغ

شنسیل سوخاری

رول مرغ سوخاری

فیله سوخاری

جوجه چینی

بیف استراگانف

دورچین سبزیجات

سس قارچ

سس سبزیجات

سس تارتار

سس آلبالو

سس زرشک

استیک ریبا

فیله استیک

استیک تیبون

چیکن استیک

 

 

700,000 تومان