سر آشپز حرفه ای

5.00 4 رای
2,500,000 تومان

آیتم های آموزشی این دوره شامل

این پکیج شامل سه دوره آموزشی می باشد:

غذاهای سنتی ایرانی

غذا های ملل

سالاد ها

 

2,500,000 تومان