دوره آموزشی کباب

5.00 1 رای
800,000 تومان

دوره تخصصی کباب

آیتم های آموزشی این دوره شامل

۱)جوجه زعفرانی
۲)جوجه سبز
۳)جوجه ترش
۴)جوجه ناردونی
۵)جوجه حلزونی
۶)جوجه مارینف
۷)جوجه تریاکی
۸)جوجه با استخوان
۹)کباب کوبیده
۱۰)کباب نگینی
۱۱)آدنا کباب
۱۲)کباب برگ
۱۳)رول چنچه
۱۴)رول قفقازی
۱۵)کباب بختیاری
۱۶)کباب قفقازی
۱۷)دورچین سبزیجات
۱۸)سس کره
۱۹)سس قارچ
۲۰)سس انار
۲۱)سس تریاکی

800,000 تومان