دوره آموزشی شیرینی های نوروز 1

5.00 3 رای
650,000 تومان

آیتم های آموزشی این دوره شامل

۱)شیرینی ساچر
۲)شیرینی پرتقالی
۳)شیرینی آلمانی
۴)شیرینی کنجدی
۵)شیرینی اسکار
۶)شیرینی وینی
۷)شیرینی کره ای
۸)شیرینی اشکی
۹)شیرینی مشهدی
۱۰)شیرینی نارگیلی
۱۱)مارمالاد سیب

650,000 تومان