دوره آموزشی شیرینی های نوروز 1

آیتم های آموزشی این دوره شامل

۱)شیرینی ساچر
۲)شیرینی پرتقالی
۳)شیرینی آلمانی
۴)شیرینی کنجدی
۵)شیرینی اسکار
۶)شیرینی وینی
۷)شیرینی کره ای
۸)شیرینی اشکی
۹)شیرینی مشهدی
۱۰)شیرینی نارگیلی
۱۱)مارمالاد سیب

امتیاز
5.00 از 3 رأی
5.00 3 رای
650,000 تومان