دوره آموزشی غذاهای نیمه آماده

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

دوره غذاهای نیمه آماده

آیتم های آموزشی این دوره شامل

۱)آموزش همبرگر

۲)آموزش چیکن برگر

۳)آموزش ناگت مرغ

۴)آموزش شنسیل

۵)آموزش کوردن بلو

۶)آموزش پاچینی

۷)آموزش فیله استریپس

۸)آموزش فیله سوخاری

9)همبر اقتصادی

10)کباب لقمه گوشت

11)کباب لقمه مرغ

800,000 تومان