دوره آموزشی غذاهای نیمه آماده

دوره غذاهای نیمه آماده

آیتم های آموزشی این دوره شامل

۱)آموزش همبرگر

۲)آموزش چیکن برگر

۳)آموزش ناگت مرغ

۴)آموزش شنسیل

۵)آموزش کوردن بلو

۶)آموزش پاچینی

۷)آموزش فیله استریپس

۸)آموزش فیله سوخاری

9)همبر اقتصادی

10)کباب لقمه گوشت

11)کباب لقمه مرغ

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان