دوره آموزشی باقلوا

دوره آموزشی باقلوا

آیتم های آموزشی این دوره شامل

۱)خمیر دست ساز یک
۲)خمیر دست ساز دو
۳)خمیر شکلاتی
۴)شربت بار مخصوص باقلوا
۵)شربت شیرعسلی
۶)شربت شکلاتی
۷)خامه باقلوا
۸)کرم باقلوا
۹)کره مخصوص باقلوا
۱۰)کنافه پنیری
۱۱)شربت کنافه
۱۲)باقلوا شوبیت
۱۳)باقلوا فیستیکلی سارما
۱۴)بورمای گردو
۱۵)بورما پسته
۱۶)باقلوا صدفی
۱۷)باقلوا نیشگون
۱۸)باقلوا سوتله هاویچ
۱۹)باقلوا هزارپیچ
۲۰)باقلوا مربعی
۲۱)باقلوا پیتزابی

امتیاز
5.00 از 1 رأی
5.00 1 رای
600,000 تومان