دوره آموزشی سوسیس های تازه

دوره آموزشی سوسیس های تازه

آیتم های آموزشی این دوره شامل

۱)سوسیس لوکانیکا یونانی
۲)سوسیس مقدونیه
۳)سوسیس پرونس فرانسوی
۴)بیف جرکی
۵)سوسیس بلغاری
۶)کالباس پپرونی
۷)کالباس سالامی
۸)آموزش چربی نمایشی
۹)آموزش سس آوار
۱۰)آموزش رست کردن سبزیجات
۱۱)رسپی هدیه سوسیس هالوپینو
۱۲)رسپی هدیه چوریزو سبز
۱۳)رسپی هدیه فتاچیکن

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان